Ej DNA Analyser

Urinanalys

Urintest för fastställande av onormala metabolismer i urinen. Baby sensor 100+ som kan visa på mer än 100 sjukdomar din baby kan bära på anlag för.

Baby Sensor

Baby Test Sensor är en av de största och mest exakta neonatala tester som för närvarande är tillgängliga över hela världen.

Nu finns testet Baby sensor 100+ som kan visa på mer än 100 sjukdomar din baby kan bära på anlag för. Testet ger dig möjlighet att initiera behandling i tid.

Tecknen på dessa sjukdomar upptäcks utifrån onormala metabolismer i urinen. Urinprovet är lätt att ta med hjälp av ett filterpapper som sedan skickas till vårt laboratorium per post.