Gastro Intestinal Sensor

DNA TEST GASTRO INTESTINAL SENSOR

DNA Test Gastro Intestinal Sensor paketet innefattar genanalyser inom mag och tarmkanalen . Genanalyserna ger en bild om man har en ökad risk för att få sjukdomarna.De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom.  Testresultatet ger en beskrivning på hur man skall aggera för att minska risken av att sjukdomen uppstår. Den ger också en rådgivning till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten då det gäller verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderad dos och om man bör byta medicin.där testresultatet visar hur man skall aggera för förebyggande vård, tidig diagnos och behandling.

Gluten Sensor

DNA TEST GLUTENS SENSOR (GLUTENINTOLERANS)

Tidig diagnos & anpassad nutrition för ett hälsosammare liv
 • Klassindelning som “riskgrupp” eller “grupp utan risk”
 • Omedelbar diagnos av de första symptomen
 • Analys av HLA DQ 2.5 och DQ 8 genvariationer som påverkar sjukdomsrisken
 • Anpassning av kosten till fullständig besvärsfrihet
 • Skydd mot dödliga följdsjukdomar
 • Handlingsprogram under läkares ledning
Lactos sensor

DNA TEST LACTOSE SENSOR (LAKTOSINTOLERANS)

Tidig diagnos & anpassad nutrition för ett hälsosammare liv
 • Genetisk bedömning av medfödda risker
 • Analys av den relevanta genvariationen
 • Omedelbar diagnos av de första symptomen
 • Anpassning av kosten till fullkomlig besvärsfrihet
 • Handlingsprogram under läkares ledning
IBD Sensor

DNA TEST IBD Sensor

Morbus Crohn tidig diagnos och riktig behandling
 • Bedömning av risken för Morbus Crohn
 • Analys av 3 relevanta genetiska variationer
 • Omgående upptäckt av den första symptomen
 • Anpassade kostrekommendationer för lindring av symptomen

KOMPENDIUM – GASTRO INTESTINAL SENSOR